17/03/2019 15:26

מספר

הזמנה מספר

משלוח

סוג ההזמנה:

פרטי המזמין:

טלפון

שם משפחה

שם פרטי

פרטי המקבל:

0522795774

תמיר

23

המכבי

לימור

רמת גן - גבעתיים

66

קוד לדלת:

70

קומה

70

דירה מספר

07

כניסה

למסור בתאריך

17:00

17/03/2019

מה המצב לימור

טל: 03-7324259
נייד: 054-2839110  

​ימי א' - ה'   8:00 - 20:00

ימי ו'          8:00 - 16:00 

ויצמן 22  גבעתיים