18/11/2019 13:17

מספר

הזמנה מספר

משלוח

סוג ההזמנה:

פרטי המזמין:

טלפון

שם משפחה

שם פרטי

פרטי המקבל:

054-5442104

Portman

47

שמעון בן צבי

Anna

רמת גן - גבעתיים

7*

קוד לדלת:

02

קומה

3

דירה מספר

0

כניסה

למסור בתאריך

17:00

18/11/2019

To my beautiful wife

טל: 03-7324259
נייד: 054-2839110  

​ימי א' - ה'   8:00 - 20:00

ימי ו'          8:00 - 16:00 

ויצמן 22  גבעתיים